پروژه 3- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (موسسه سپاسد)