بایگانی برچسب برای: ژئوسنتتیک

معرفی و مراحل ساخت ژئوگرید

/
تعریف ژئوگرید ژئوگرید یک ماده ژئوسنتتیک است که برای تقویت خاک و مواد مشاب…