سیستم زهکشی

زهکشی سیستم یا فرآیندی است که توسط آن آب یا مایعات دیگر از یک مکان تخلیه می شود. برای اطمینان از زهکشی خوب گلدان ها را با سنگریزه بپوشانید. سیستم زهکشی به دلیل بارندگی زیاد فروریخته است

مترادف: فاضلاب، زباله، فاضلاب بیشتر مترادف کلمه زهکشی.

سیستم زهکشی شما چیست

سیستم های زهکشی برای حذف فاضلاب یا آب اضافی وجود دارد.

اگر سیستم زهکشی مناسبی نداشته باشیم، ممکن است منجر

به سیل در مناطق کم ارتفاع شود و در نتیجه باعث آسیب به اموال و سلامتی شود.

مدل زهکشی شهری ابزار مهمی برای مدیریت و تصمیم گیری پیرامون شبکه زهکشی شهری است.

به دلیل توزیع پیچیده شبکه‌های زهکشی شهری،روش‌های تحلیل مدل موجود به تدریج مشکلات استفاده ناکافی ازاطلاعات مکانی،

اتصال ضعیف و ظرفیت تحلیلی داده‌های ناهمگن چند منبعی و تعامل ضعیف انسان و رایانه را آشکار کرده‌اند.

این مطالعه با ترکیب یک مدل زهکشی شهری با فناوری GIS سه بعدی

و فناوری تجسم سه بعدی، یک روش تجسم دینامیکی سه بعدی ازیک مدل زهکشی شهری را ارائه می‌کند.

زهکشی شهری

مدل زهکشی شهری رامی توان در محیط سه بعدی ویرایش وشبیه سازی کرد ویک روش شبیه سازی سیلاب دوبعدی نیزایجاد شد.

نتایج مدل های متعدد به صورت پویا و همزمان در مدل های موجودیت شبکه لوله مشاهده شد.

با جفت کردن و مقایسه نتایج مدل در دوره‌های مختلف بازگشت بارندگی، اطلاعات مختلفی به طور مستقیم تجزیه و تحلیل شد، مانند سطح آب و تفاوت‌های کیفیت آب هر لوله و گره، و تفاوت‌های توزیع فضایی لوله‌های کاملاً پر،

گره‌های سرریز شده وساختمان‌ها تحت تأثیرسرریزگره وضعیت عملکردیک شبکه لوله زهکشی رامی توان به طورسیستماتیک باترکیب شهودی اطلاعات ویژگی یک شبکه لوله،اطلاعات فضایی سه بعدی وسایرداده های مرتبط تجزیه وتحلیل کرد.

این مطالعه یک نظریه و روش عملی برای کمک به مدیریت و تصمیم‌گیری محیطی،

تسهیل ارتباط بین زمینه‌های مختلف و ترویج تغییر در تحلیل از دو بعدی به ترکیب دو بعدی و سه بعدی ارائه می‌کند.

معرفی

اقدامات زیادی د برنامه ریزی،طراحی،تصفیه ومدیریت سیستم های زهکشی وجودداردکه درمیان آنهامدل های زهکشی شهری به طورگسترده ای به کار گرفته شده اند

مدل‌های زهکشی شهری ابزار مفیدی برای شبیه‌سازی و برآورد کارایی سیستم‌های زهکشی شهری با استفاده از شبیه‌سازی عددی هستند  نتایج شبیه‌سازی متعددی که در طول زمان ومکان تغییرمی‌کنند

هنگام اجرای مدل تولید می‌شوندهنگام تجزیه وتحلیل نتایج مدل واستخراج اطلاعات ارزشمند،به طورمنظم بامشکلاتی مواجه می‌شویم با گسترش سریع شهری، توزیع شبکه های لوله های زهکشی پیچیده تروپیچیده ترمی شود.

هنگام طراحی طرح های بازسازی بر اساس مدل زهکشی شهری،

تقاضا برای اطلاعات فضای سه بعدی مانندویژگی های توزیع شبکه های لوله زهکشی به تدریج افزایش می یابد.

درعین حال،بسیاری ازداده های ناهمگن چند منبع دیگر باابعاد چندگانه وروابط پیچیده جغرافیایی باید درنظرگرفته شوند .

به عنوان مثال، در فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌های سیل گره‌ای در نتایج مدل، تأثیر بر ساختمان‌های بالا را نمی‌توان نادیده گرفت. اطلاعات ویژگی ساختمان هامانند موقعیت جغرافیایی،اندازه،ارتفاع وغیره بایددرنظرگرفته شود.

بنابراین، چگونگی استفاده مؤثر از اطلاعات مکانی، جفت و تجزیه داده‌های ناهمگن چند منبع موجود، و بهبود کارایی پشتیبانی تصمیم نتایج مدل، یک چالش مهم اسست.

مدل‌های زهکشی

روش‌های تحلیلی موجود مدل‌های زهکشی شهری عمدتاً در دو بعد شامل نمودارهای دو بعدی و گزارش‌های کاغذی وجود دارد.

بااین حال،ازآنجایی که از روش بیان وتجزیه وتحلیل داده های دوبعدی برای نمایش اشیاء جغرافیایی ازفضای سه بعدی به صفحه دوبعدی استفاده میشود، موقعیت هندسی واطلاعات توپولوژیکی فضایی دربعدسوم ازبین می رود

این روش در تجزیه و تحلیل ویژگی های فضایی و همبستگی اشیاء نسبتا ضعیف است:

اطلاعات رانمی توان به طورکامل وعینی منعکس کردعلاوه براین،این روش درجفت کردن داده های ناهمگن چند منبعی و تسهیل تجزیه و تحلیل سیستماتیک مشکلات موجود نسبتاً بی اثراست.

در نتیجه،مقادیر قابل توجهی ازداده هانمی توانند به طورموثر تجزیه وتحلیل واستفاده شوند،که برای نیازهای تصمیم گیری درفضای پیچیده نامناسب اس

علاوه براین به دلیل اندازه نتایج مدل وساختارپیچیده داده ها

مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل، برقراری ارتباط بین زمینه های مختلف دشوار است

حوضه‌های زهکشی

حوضه‌های زهکشی،قراردادن لوله و سازه،ویرایش وبرچسب‌گذاری اشیاء هوشمندCivil 3D،

و تکنیک‌های تجسم برای ارتقای سهولت درک و تسهیل ارتباطات هدف طراحی نشان می‌دهد. تدوین نقشه، چیدمان مبتنی بر قوانین لوله‌ها و سازه‌ها، نمایش و ویرایش قطعات شبکه در نمای پلان و نمایه، و ایجاد مدل‌های پایانی زمین زمین.

ترازهای جاده، نمای نمایه و مدل‌های زمین دیجیتال برای نمایش و ویرایش قطعات شبکه در طول فرآیند طراحی استفاده می‌شوند. مدل‌های زمین برای برقراری ارتباط جهت جریان، ترسیم مرزهای حوضه، تعیین ارتفاع لبه‌ها و نشان‌دهنده درجه‌های موجود و طراحی استفاده می‌شوند.

اتصال و خروجی با لوله های اتصال است. ابزارهای تجسم سه بعدی کاربر را قادر می سازد

تا به سرعت خطاها را تشخیص دهد و به طور مؤثری قصد طراحی را به اشتراک بگذارد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *