مفاهیم و اصطلاحات اساسی حوضچه رسوبی

حوضچه رسوبی

حوضچه رسوبی ناحیه ای ازپوسته زمین است که زیرآن توالی ضخیم سنگ های رسوبی قرارگرفته است.

هیدروکربن‌ها معمولاً در حوضه‌های رسوبی وجود دارند و در نواحی مداخله‌گر سنگ‌های آذرین و دگرگونی وجود ندارند (North, 1971).

این حقیقت اساسی یکی از سنگ بناهای نظریه رسوبی-آلی برای منشأ هیدروکربن ها است

مهم است که توجه خودرانه تنهابه جزئیات تله‌هاوسنگ‌های مخزن،بلکه به جنبه‌های گسترده‌تر تحلیل حوضه رسوبی معطوف کنیم.قبل ازبه دست آوردن سطح زیرکشت دریک منطقه جدید،ومدت ها قبل از تلاش برای مکان یابی چشم اندازحفاری،لازم است نوع حوضه ای که بایدارزیابی شود ومکان های راهروهای تولیدی که ممکن است شامل آن باشد رادرنظر گرفت.

حوضه های رسوبی درطی صدهامیلیون سال توسط عمل ترکیبی

ازرسوب مواد فرسایش یافته ورسوب موادشیمیایی وزباله های آلی درمحیط آبی تشکیل میشوند.

مفاهیم حوضچه رسوبی

حوضچه رسوبی منطقه ای درسطح زمین است که درآن رسوبات به ضخامت بیشتری نسبت به مناطق مجاورانباشته شده اند.

هیچ مرزمشخصی بین حداندازه پایین حوضه وحدبالایی ناودیس وجود ندارد.

بیشتر زمین شناسان احتمالاً در نظر دارند که طول بیش از 100 کیلومتر و عرض بیش از 10 کیلومتر می تواند یک خط تقسیم مفید باشد. بیشتر حوضه های رسوبی ده ها هزار کیلومتر مربع را پوشش می دهند و ممکن است حاوی بیش از 5 کیلومتر پر رسوبی باشند. توجه داشته باشید که حوضه رسوبی به عنوان منطقه ای با رسوب ضخیم تعریف می شود، بدون اشاره به توپوگرافی آن. یک حوضه رسوبی ممکن است به عنوان بخشی از یک زنجیره کوه در زیر یک دشت قاره ای یا در یک اقیانوس رخ دهد. برعکس، یک حوضه اقیانوسی امروزی لزوماً به عنوان یک حوضه رسوبی واجد شرایط نیست.

حوضچه های توپوگرافی و رسوبی

این تمایز بین حوضچه های توپوگرافی و رسوبی نیاز به بررسی بیشتر دارد.

هردونوع حوض دارای یک زیرزمین فرورفته بودند.حوضچه های رسوبی ممکن است درطول تاریخ خودبه عنوان حوضه های توپوگرافی مشخص شده باشند یانباشند.بسیاری ازحوضچه هامملوازرسوبات دریایی قاره ای وکم عمق هستندوفاقدرسوبات اعماق دریاهستند.

به طورمشابه،باید بین حوضه های رسوبی وپس رسوبی تمایز قائل شد.بیشترحوضچه های رسوبی نشان میدهدکه نشست ورسوب به طورهمزمان رخ میدهد.این رخدادهمزمان باتغییرات رخساره هاوجریان های دیرینه که باساختارهمخوانی دارندنشان داده میشود.

برعکس،در برخی حوضه‌ها، جهت‌ها و رخساره‌های جریان دیرینه با ساختار کنونی ناسازگار بوده وبه وضوح مربوط به ساختار کنونی است این به ویژه مشخصه حوضه های داخل کراتونی است، همانطور که بعداً بحث شد.

تمایزبین این دونوع حوضه دراکتشاف نفت بسیارمهم است زیرانیازبه تله هایی است که قبل ازتولیدهیدروکربن ومهاجرت تشکیل شده باشند. تله های چینه شناسی عموماً قبل از مهاجرت به جز تله های دیاژنتیکی نادر تشکیل می شوند. تله‌های ساختاری ممکن است مربوط به مهاجرت قبل یا بعد از آن باشند و ایجاد یک زمان بندی صحیح ضروری است.

depocenter

یک تمایز مهم دیگر باید بین توپوگرافی و ضخامت رسوب ایجاد شود. هنگام بررسی نقشه های ایزوپاک یا ایزوکرون منطقه ای، وسوسه انگیز است که فرض کنیم که آنها نشانه ای از پالئوتوپوگرافی حوضه هستند. این همیشه درست نیست. حوضچه رسوبیdepocenter(منطقه با بیشترین ضخامت رسوب)

همیشه در نادر توپوگرافی حوضه یافت نمی شود، اما ممکن است اغلب یک منطقه خطی در امتداد حاشیه حوضه باشد. این در مورد رسوبات خاک زا صادق است، جایی که حداکثر رسوب ممکن است در امتداد لبه دلتا رخ دهد. رسوبات از قسمت جلوی دلتا هم به سمت حاشیه حوضه و هم به سمت دریا نازک می شوند. به طور مشابه، در حوضه‌های کربناته، بیشتر رسوب‌گذاری در حاشیه قفسه‌ها صورت می‌گیرد،

جایی که موجودات زنده در شرایط کم‌عمق و دارای اکسیژن خوب با مواد مغذی فراوان رشد می‌کنند. بنابراین، صخره‌ها و ماسه‌های اسکلتی و اولیتی به سمت سبک‌های حاشیه حوضه نازک می‌شوند و به سمت حوضه به دنباله‌های متراکم گل آهکی تبدیل می‌شوند.

مرکزتوپوگرافی حوضه لزوماًباآن حرکت نمیکند.نمونه هایی ازاین پدیده درگابن،حوضچه مارانهائوبرزیل،وعراق ثبت شده است.

توجه داشته باشید که ضخامت هریک ازسازندهای اندازه گیری شده دررخنمون نباید برای تعیین ضخامت کلی رسوب دریک حوضه اضافه شود.این اندازه گیری رافقط می توان ازحفاری یاداده های ژئوفیزیکی به دست آورد.

وضچه رسوبی در کره

سه حوضچه رسوبی در کره به نام‌های اولئونگ، کونسان و ججو دارای پتانسیل ذخیره‌سازی در حدود

19 تا 27 Gton برای ذخیره CO2 برای مدت طولانی هستند. میانگین هزینه ذخیره سازی در عمق 1000 متر، 2000 متر و 3000 متر برای پروژه ذخیره سازی 30 ساله: 1.24-1.28 دلار در تن برای حوضه اولئونگ، 16.09-16.54 دلار در هر تن حوضه Kunsan و 7.31-7.52 دلار در هرتن برای حوضه ججو است.

نتایج نشان می دهد که حوضه اولئونگ دارای حداکثر ظرفیت ذخیره سازی و هزینه ذخیره سازی پایین در بین سایر حوضه ها می باشد.

تجزیه و تحلیل حساسیت نشان می دهد که افزایش نرخ جریان تزریق،

تعداد چاه های مورد نیاز برای تزریق و در نتیجه هزینه حفاری را کاهش می دهد. همچنین هزینه ذخیره سازی با افزایش تعداد سال های عمر پروژه کاهش می یابد. افزایش عمق ذخیره سازی کمترین تأثیر را بر هزینه ذخیره سازی دارد. بنابراین، برای داشتن ذخیره سازی ایمن تر، مکان های ذخیره سازی عمیق با هزینه کمی بالاتر گزینه جذابی هستند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *