نساجی نفوذپذیر مصنوعی

ژئوتکستایل ها مواد نساجی نفوذپذیر مصنوعی هستند که برای بهبود خصوصیات خاک استفاده می شوند. آنها می توانند هنگام استفاده در خاک جدا، فیلتر، تقویت، محافظت و زهکشی شوند.

ژئوتکستایل ها مواد مناسبی برای چندین کار زیرساختی مانند جاده ها، محل های دفن زباله، زهکشی و سایر پروژه های عمرانی هستند.

انواع ژئوتکستایل

انواع مختلف مواد ژئوتکستایل عبارتند از:

1.ژئوتکستایل پارچه مشبک یابافته شده

2.پارچه بسته یاژئوتکستایل های نبافته

3.ژئوتکستایل های بافتنی

آنهاباپلی استریاپلی پروپیلن ساخته میشوند.هریک ازاین ژئوتکستایل هابرای اهداف خاصی مانندجداسازی،زهکشی فیلتراسیون، تقویت، آب بندی و حفاظت استفاده می شود.

ژئوتکستایل های بافته شده

ژئوتکستایل‌های بافته شده توسط نوارهای پارچه‌ای به هم پیوسته ساخته می‌شوندکه استحکام وپایداری رابرای پروژه‌ای که درآن به ژئوتکستایل‌هانیاز است، دارد.ازنوارهای پلی پروپیلن ساخته شده اندکه میتوانندمقدارزیادی کشش راتحمل کنند.

آنها برای اهداف جداسازی و تقویت ایده آل هستند زیرا تقریبا غیر قابل نفوذ هستند.

میتوان از مواد مختلفی تهیه کرد، اما رایج‌ترین آنها بافت یا ترکیب نخ است. پارچه ها شبیه ورقه های پلاستیکی به نظر می رسند که بافت آن فقط با بررسی دقیق قابل مشاهده است.

ژئوتکستایل غیربافته شده

الیاف معمولاً با استفاده از تکنیک های حرارتی، شیمیایی یا مکانیکی یا با ترکیب دو یا همه روش ها به هم متصل می شوند.

ژئوالیاف به دست آمده ازتکنیک های مکانیکی یاحرارتی معمولاًضخامتی بین0.5تا1میلی متردارند،درحالی که ژئوتکستایل های غیربافته باپیوند شیمیایی تا3 میلی مترضخامت بیشتری دارند.

آنها عمدتاً برای اهداف جداسازی، حفاظت و فیلتراسیون در مناطق جاده، راه آهن، دفن زباله، یا پروژه های عمرانی و زیست محیطی استفاده می شوند.

روش تولیدازفرآیندی بارشته های بی پایان برای اطمینان ازاستفاده ازموادبا کیفیت بالااستفاده می کند.

ژئوتکستایل های نبافته در برابر تمام مواد شیمیایی و محیط های بیولوژیکی موجود در خاک و مصالح ساختمانی مقاوم هستند.

این مواد را نمی توان با آب حل کرد و برای آب های زیرزمینی ایمن است. آنها همچنین مجهز به تثبیت کننده U برای ایجاد مقاومت طولانی در برابر نور مستقیم خورشید هستند.

ژئوتکستایل بافتنی

ژئوتکستایل های بافتنی بادرهم تنیدگی یک سری ازحلقه های نخ به یکدیگرساخته می شوند.تمام ژئوسنتتیک‌های بافتنی بااستفاده ازتکنیک بافتنی ودرارتباط با روش‌های دیگرتولیدکننده ژئوسنتتیک،مانندبافندگی،ساخته می‌شوند.

به غیرازژئوتکستایل هایی که دربالا توضیح داده شد،سایر ژئوسنتتیک هاشامل ژئونت ها،ژئوگریدها،ژئوسل،ژئوممبران،ژئوکامپوزیت هاوغیره میباشندکه هرکدام ویژگی ها،کاربردهای خودرادارند.

موارداستفاده ازژئوتکستایل ها

مواد مختلف ژئوتکستایل برای اهداف مختلفی مانند جداسازی، فیلتراسیون، زهکشی، تقویت، آب بندی و حفاظت استفاده می شود.

1. جدایی

برای جداسازی، می توان یک ژئوتکستایل را بین دو ماده مختلف خاک نصب کرد.

ژئوتکستایل به جداسازی مواد غیرمشابه کمک می کند تا بتوان ویژگی های خاک مورد نیاز را به دست آورد.

2. فیلتراسیون

برای فیلتراسیون،ازژئوتکستایل ها برای اجازه دادن به آب درهردوجهت دریک سیستم زهکشی استفاده میشودومیتوان ازآنهابرای جلوگیری ازحرکت سنگدانه های ریزبین لایه های خاک استفاده کرد.

ژئوتکستایل ها را می توان در کاربردهای عمودی و افقی برای کمک به حل مشکلات زهکشی در اطراف خانه و در امتداد جاده ها استفاده کرد.

3. تقویت

هنگامی که یک ژئوتکستایل برای اصلاح خاک وارد خاک می شود، طراحی آن بر اساس عواملی مانند:

اصطکاک یا مهار حرکت

پشتیبانی از بارها

تغییرات در هواپیمای شکست بلبرینگ

ژئوتکستایل هاهمچنین درسدهاوجاده هایی که برروی خاک های بادرجه بندی ضعیف ساخته میشونداستفاده میشودتاامکان خاکریزی تندترفراهم شود.

4. آب بندی

یک پارچه ژئوتکستایل را می توان با آسفالت یا مخلوط های دیگر پر کرد تا نفوذناپذیر شود و در نتیجه بتواند جریان آب را در هر دو جهت متوقف کند.

از ژئوتکستایل ها می توان برای جلوگیری از آلودگی خاک یا آب های زیرزمینی از آلاینده های بالا استفاده کرد.

5. حفاظت

برای حفاظت، می توان از ژئوتکستایل ها برای جذب تنش و در نتیجه کاهش یا جلوگیری از آسیب و فرسایش در سازه های ژئوتکنیکی استفاده کرد.

تعبیه ژئوتکستایل در ساخت و ساز می تواند از آسیب های قابل توجهی مانند فرسایش خاک و آسیب باد جلوگیری کند.

انواع ژئوتکستایل

ژئوتکستایل هاازپلیمرهایی مانندپلی استریاپلی پروپیلن ساخته شده اند.براساس طرز تهیه به3دسته تقسیم میشوند:

1)ژئوتکستایل پارچه ای بافته شده

2)ژئوتکستایل های غیربافته

3) ژئوتکستایل های بافتنی

1.پارچه بافته شده

ژئوتکستایل‌های معمولی ازنوع بافته شده‌اند وبااستفاده ازتکنیک‌هایی مشابه بافت پارچه‌های لباس معمولی تولیدمیشوند. این نوع ظاهر مشخصه دو مجموعه نخ یا نخ موازی دارد. نخی که در امتداد طول قرار می گیرد، تار و یک عمود بر آن را پود می گویند.

2.ژئوتکستایل غیربافته شده

ژئوتکستایل های غیربافته یاازنخ رشته ای پیوسته یاالیاف اصلی کوتاه تولیدمیشوند. پیوند الیاف با استفاده از تکنیک های حرارتی، شیمیایی یا مکانیکی یا ترکیبی از تکنیک ها انجام می شود.

ژئوالیاف به دست آمده ازاتصال مکانیکی یاپیوندشیمیایی یاحرارتی دارای ضخامت0.5-1میلی مترهستنددرحالی که الیاف غیربافته شده شیمیایی معمولاً ضخامتی نسبتاًدرحدود3میلی متردارند.

3. ژئوتکستایل بافتنی

بافرآیند بهم پیوستن مجموعه ای ازحلقه های نخ به یکدیگرتولیدمیشوند.

تمام ژئوسنتتیک های بافتنی با استفاده از تکنیک بافندگی در ارتباط با برخی روش های دیگر ساخت ژئوسنتتیک مانند بافندگی تشکیل میشوند.

به غیر از این سه ژئوتکستایل، سایر ژئوسنتتیک‌های مورد استفاده عبارتند از ژئونت، ژئوگرید، ژئوسل، ژئوممبران، ژئوکامپوزیت و غیره که هر کدام ویژگی‌های متمایز خود را دارند و برای کاربردهای خاص کاربرد دارند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *